Sofia Choker

$32.00
Gemstone:
Amethyst
Amazonite
Cherry Quartz